Aktualności

Aktualizacja dokumentów 31.05.2022

Informujemy, że w dniu 27.05.2022 zaczęło obowiązywać wydanie F: Programu certyfikacji wyrobów wg typu 1a, Programu certyfikacji wyrobów wg typu 1b oraz Programu certyfikacji wyrobów wg typu 3. Prosimy o zapoznanie się z nowym dokumentami. Nowe wydania dokumentów nie wprowadzają wymogu podjęcia działań przez klientów, którzy już uzyskali certyfikaty zgodności. Zmiany dotyczyły aktualizacji wydań norm, które stanowią podstawę do certyfikacji wyrobów.W dniu 26.05.2022 zaktualizowany został „Informator dla klientów”, zmiany zostały naniesione w dokumencie kolorem czerwonym. dniu 27.05.2022 zaktualizowany został również zakres akredytacji AC 101, obecnie obowiązuje wydanie 14.

Aktualizacja dokumentów 24.02.2021

Informujemy, że zmianie uległ "Informator dla klienta" - jest on dostępny w zakładce "kontakty i pliki do ściągnięcia". W dniu 19.02.2021 r. wydano „Politykę Systemu Zarządzania Jednostką Certyfikującą Wyroby”. Nowe wydania dokumentów nie wprowadzają wymogu podjęcia działań przez klientów, którzy już uzyskali certyfikaty zgodności.

Aktualizacja Programów Certyfikacji 15.04.2020

Informujemy, że w dniu 03.03.2020 zaczęło obowiązywać wydanie E: Programu certyfikacji wyrobów wg typu 1a, Programu certyfikacji wyrobów wg typu 1b oraz Programu certyfikacji wyrobów wg typu 3. Prosimy o zapoznanie się z nowym dokumentami. Nowe wydania dokumentów nie wprowadzają wymogu podjęcia działań przez klientów, którzy już uzyskali certyfikaty zgodności.

Komunikat 23.05.2017

Informujemy o aktualizacji strony w zakresie przestawienia podstawowych informacji o naszej działalności (w zakładce „Informacje ogólne”) w szczególności o zakresie prowadzonej certyfikacji.

Zmiana „Informatora dla klienta” 10.01.2017

Informujemy, że zmianie uległ "Informator dla klienta" - jest on dostępny w zakładce "kontakty i pliki do ściągnięcia". Nowe wydane zawiera niezbędnie zmiany związane z wejściem w życie nowej „Ustawy o systemach oceny zgodności” oraz nowych Dyrektyw UE.

Zmiana „Informatora dla klienta” 02.02.2015

Informujemy, że zmianie uległ "Informator dla klienta" - jest on dostępny w zakładce "kontakty i pliki do ściągnięcia". Nowe wydane zawiera niezbędnie informacje dla klienta oraz opis typów programów certyfikacji wyrobów wymagane nową normą (PN-EN ISO/IEC 17065) wg której działają jednostki certyfikujące wyroby

Zmiana formularza F-4 19.12.2014

Informujemy, że zmianie uległ Formularz F-4 "Wniosek o certyfikację". Nowe wydanie formularza (A5) obowiązuje dla wyrobów zgłaszanych do certyfikacji od 02.01.2015 r. i jest on dostępny w zakładce "kontakty i pliki do ściągnięcia". Zmiany wprowadzone do wniosku wynikają głównie z wymagań stawianych przez normę PN-EN ISO/IEC 17065 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi” zastępującą dotychczasową normę PN-EN 45011:2000 wg której działają jednostki certyfikujące wyroby. Wprowadzone zmiany obejmują zakres informacji dotyczących klienta (wnioskodawcy) i zgłaszanego do certyfikacji wyrobu.

NOTYFIKACJA na Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE 08.04.2010

Informujemy, że w dniu 24.03.2010 r. Komisja Europejska udzieliła Naszej Spółce notyfikacji w obszarze nowej dyrektywy maszynowej (2006/42/WE).
Zakres notyfikacji zgodny z decyzją Ministra Gospodarki o numerze 4/2010 z dnia 19.03.2010 r.

Komunikat 09.03.2010

Informujemy o aktualizacji strony w zakresie przedstawienia systemów certyfikacji stosowanych w Biurze Certyfikacji Wyrobów (w zakładce "certyfikacja wyrobów") oraz nowego wydania "Informatora dla klienta" - jest on dostępny w zakładce "kontakty i pliki do ściągnięcia".

Zmiana formularza 12.01.2010

Informujemy że zmianie uległ formularz F-30 "Wniosek o ocenę typu WE" (formularz "Oświadczenia" pozostaje bez zmian). Nowe wydanie formularza (A4) obowi±zuje od 29.12.2009 r. i jest on dostępny w zakładce "kontakty i pliki do ściągnięcia".

INOVA Sp. z o.o. jednostką notyfikowaną 17.12.2004

W dniu 13 grudnia 2004 r. INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie uzyskała status jednostki notyfikowanej w zakresie następujących dyrektyw Unii Europejskiej:
CE
98/37/WE - maszyny
94/9/WE - sprzęt i systemy ochronne przeznaczone do stosowania w atmosferze potencjalnego wybuchu

Komisja Europejska przyznała INOVA Sp. z o.o. numer jednostki notyfikowanej 1547. Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie oceny zgodności wyrobów objętych wymienionymi dyrektywami.

Otrzymanie autoryzacji 07.07.2004

Decyzją Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej Spółka INOVA uzyskała autoryzację jednostki kompetentnej w zakresie dyrekyw: maszynowej nr 98/37/WE oraz przestrzeni zagrożonej wybuchem (ATEX) nr 94/9/WE. Przedmiotowa autoryzacja jest podstawą do notyfikowania jednostki przez Komisję Europejską oraz otrzymania pełnoprawnych uznań w państwach członkowskich Unii Europejskiej.