Aktualności

Komunikat 23.05.2017

Informujemy o aktualizacji strony w zakresie przestawienia podstawowych informacji o naszej działalności (w zakładce „Informacje ogólne”) w szczególności o zakresie prowadzonej certyfikacji.

Zmiana „Informatora dla klienta” 10.01.2017

Informujemy, że zmianie uległ "Informator dla klienta" - jest on dostępny w zakładce "kontakty i pliki do ściągnięcia". Nowe wydane zawiera niezbędnie zmiany związane z wejściem w życie nowej „Ustawy o systemach oceny zgodności” oraz nowych Dyrektyw UE.

Zmiana „Informatora dla klienta” 02.02.2015

Informujemy, że zmianie uległ "Informator dla klienta" - jest on dostępny w zakładce "kontakty i pliki do ściągnięcia". Nowe wydane zawiera niezbędnie informacje dla klienta oraz opis typów programów certyfikacji wyrobów wymagane nową normą (PN-EN ISO/IEC 17065) wg której działają jednostki certyfikujące wyroby

Zmiana formularza F-4 19.12.2014

Informujemy, że zmianie uległ Formularz F-4 "Wniosek o certyfikację". Nowe wydanie formularza (A5) obowiązuje dla wyrobów zgłaszanych do certyfikacji od 02.01.2015 r. i jest on dostępny w zakładce "kontakty i pliki do ściągnięcia". Zmiany wprowadzone do wniosku wynikają głównie z wymagań stawianych przez normę PN-EN ISO/IEC 17065 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi” zastępującą dotychczasową normę PN-EN 45011:2000 wg której działają jednostki certyfikujące wyroby. Wprowadzone zmiany obejmują zakres informacji dotyczących klienta (wnioskodawcy) i zgłaszanego do certyfikacji wyrobu.

NOTYFIKACJA na Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE 08.04.2010

Informujemy, że w dniu 24.03.2010 r. Komisja Europejska udzieliła Naszej Spółce notyfikacji w obszarze nowej dyrektywy maszynowej (2006/42/WE).
Zakres notyfikacji zgodny z decyzją Ministra Gospodarki o numerze 4/2010 z dnia 19.03.2010 r.

Komunikat 09.03.2010

Informujemy o aktualizacji strony w zakresie przestawienia systemów certyfikacji stosowanych w Biurze Certyfikacji Wyrobów (w zakładce "certyfikacja wyrobów") oraz nowego wydania "Informatora dla klienta" - jest on dostępny w zakładce "kontakty i pliki do ściągnięcia".

Zmiana formularza 12.01.2010

Informujemy że zmianie uległ formularz F-30 "Wniosek o ocenę typu WE" (formularz "Oświadczenia" pozostaje bez zmian). Nowe wydanie formularza (A4) obowi±zuje od 29.12.2009 r. i jest on dostępny w zakładce "kontakty i pliki do ściągnięcia".

INOVA Sp. z o.o. jednostką notyfikowaną 17.12.2004

W dniu 13 grudnia 2004 r. INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie uzyskała status jednostki notyfikowanej w zakresie następujących dyrektyw Unii Europejskiej:
CE
98/37/WE - maszyny
94/9/WE - sprzęt i systemy ochronne przeznaczone do stosowania w atmosferze potencjalnego wybuchu

Komisja Europejska przyznała INOVA Sp. z o.o. numer jednostki notyfikowanej 1547. Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie oceny zgodności wyrobów objętych wymienionymi dyrektywami.

Otrzymanie autoryzacji 07.07.2004

Decyzją Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej Spółka INOVA uzyskała autoryzację jednostki kompetentnej w zakresie dyrekyw: maszynowej nr 98/37/WE oraz przestrzeni zagrożonej wybuchem (ATEX) nr 94/9/WE. Przedmiotowa autoryzacja jest podstawą do notyfikowania jednostki przez Komisję Europejską oraz otrzymania pełnoprawnych uznań w państwach członkowskich Unii Europejskiej.